ESSENSCIA

Wie zijn wij?
essenscia vzw, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences is een multisectorale koepelorganisatie die de talrijke activiteitensectoren van de chemie, kunststoffen en life sciences vertegenwoordigt.


Een federatie ten dienste van haar leden
Essenscia groepeert bijna 800 ondernemingen, die samen goed zijn voor meer dan 95% van de totale omzet van de sector. De 60 essenscia-medewerkers bieden de leden informatie, concrete diensten en advies op maat.
Met naar 17 productgroepen staat essenscia in voor de vertegenwoordiging en de verdediging van de specifieke belangen van haar leden.
Bovendien vertegenwoordigt en verdedigt essenscia de belangen van de sector op Europees vlak door haar actieve aanwezigheid bij de Cefic (European Chemical Industry Council) en het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen).

Een organisatie die de institutionele context van België weerspiegelt
Om de dienstverlening te optimaliseren, beantwoordt de structuur van essenscia aan de federale en gewestelijke en bevoegdheidsverdeling. 
essenscia brussel, essenscia vlaanderen et essenscia wallonië, de drie gewestelijke afdelingen van essenscia, zijn dus de bevoorrechte gesprekspartners van de ondernemingen bij de Brusselse, Vlaamse en Waalse overheden.

Missie: betere levenskwaliteit voor iedereen
Onze wereld staat voor belangrijke uitdagingen op het vlak van het gebruik van energie en grondstoffen, toegang tot gezondheidszorgen en voedsel- en watervoorziening. Chemie en life sciences zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van de planeet. Ons innovatieve onderzoek is cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen en diensten die een antwoord bieden op de grote, wereldwijde uitdagingen. Onze industrie is de sleutel tot een succesvolle toekomst en de continue verbetering van de levenskwaliteit.


Visie
Essenscia engageert zich om de beste competenties samen te brengen en te ontwikkelen om onze klanten en onze leden uitstekende diensten te verlenen. Dankzij deze expertise kunnen we proactief en constructief deelnemen aan beslissende besprekingen met het oog op maatschappelijke steun voor onze sector.
Omdat we door onze leden-bedrijven verkozen zijn tot de bevoorrechte partner voor de verdediging van hun belangen, wordt essenscia gerespecteerd en unaniem erkend als DE federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences.  Publicatie datum: 2 May 2018